PLANUL de  ACTIUNE pentru 2014 al CRIO Vest

aprobat in AGA/19 martie 2014 Plan Activitati CrioVest2014

Pentru  anul 2014 activitatea asociației este structurată pe patru direcții prioritare, in continuare numite Piloni:

Pilonul 1. Schema de excelență-2014, constituie ediția actualizată a mecanismului dezvoltat și validat în 2013: cu actualizarea domeniilor de excelență, cu extinderea procesului asupra universităților și firmelor partenere.

Pilonul 2.Își propune  realizarea „Hărții regionale a polilor puternici de formare„ ca suport pentru  fundamentare a investițiilor in infrastructura educațională a unei retele relevante de formare profesională din regiune.

Pilonul 3. – Actualizarea PRAI si suport pentru elaborarea PLAI la nivelul județelor

Pilonul 4. Analize și studii – cu privire la relevanța ofertei de formare profesională, cererea de competențe și calificări  a economiei regionale, eficiența formării din perspectiva carierei profesionale – inserție profesională de succes.  

Planul va fi dezvoltat in documente care operationalizeaza actiunile, si va fi actualizat pe parcursul implementarii.

pentru versiunea integrala a planului, accesati: Plan Activitati CrioVest2014


RAPORT ANUAL 2013 CRIO Vest

– CRIO Vest RAPORT 2013

Raportul a fost prezentat in AGA al CRIO Vest pt aprobare in 19 martie 2013

-urmareste structura Planului de actiune aprobat pentru 2013

– raportul a fost completat si cu Bilantul financiar pentru anul 2013

 Planul de actiune pentru anul 2013

al asociatiei CRIO Vest se poate vizualiza AICI:PLAN de ACTIUNE 2013 CRIO Vest

plan construit pe pilonii:

[A] Influenţarea deciziilor autorităţilor in zona educaței și formării profesionale (politici publice bazate pe evidente)

[B] Suport pentru îmbunătăţirea ofertei de formare profesională şi educaţie (colaborarea agenti si furnizori, formarea mentorilor, profesorilor..)

[C] Cresterea atractivitatii formarii profesionale prin Servicii directe oferite beneficiarilor – tineri, elevi, familiile acestora, angajatori, în sens larg comunitatea – în funcţie de nevoile acestora

Tinta strategica: Initiative de propuneri de politici publice la nivel national, pe baza experientelor si rezultatelor regionale, cu privire la politici bazate pe evidente (EVP Evidence Based Policy)

Obiective: -la sfarsitul anului 2013 (noiembrie-decembrie) un portofoliu cuprinzand rezultatele si descrierea activiattilor CRIO Vest, documentand expertiza si mecanismul prin care politicile pot fi influentate si pot fi fundamentate pe evidente, si dialog

-Portofoliu structurat, prezentat si aprobat –cu observatii – de catre autoritatile locale/judetene/regionale (CL ale municipiilor, Consiliile Judetene din regiune si strcuturile regionale care se vor constitui pe parcurs)

Tinte strategice: Suport pentru îmbunătăţirea ofertei de formare profesională şi educaţie (colaborarea agenti si furnizori, formarea mentorilor, profesorilor..)

Obiective: pe parcursul anului 2013 pilotarea unor scheme de colaborare intre furnizori de FP si beneficiari de FP, care sa asigure o mai buna relevanta a ofertei fata de nevoi

-incurajarea calitatii in FP prin recunoasterea de catre autoritatile locale si regionale a excelentei in formare profesionala

pentru detalii vizualizati documentul integral PLAN de ACTIUNE 2013 CRIO Vest